Ochrona danych osobowych w Klubie Spuki Boo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Spuki Boo z siedzibą w: 02-819 Warszawa ul. Puławska 326,
  2. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: adresy email, nr telefonów do rodziców, czasem imiona i wiek dzieci, które miały u nas urodziny lub brały udział w imprezach okolicznościowych
  3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: informowania o usługach, promocjach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora danych; do żądania od administratora przenoszenia danych.
  7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jednakże jest niezbędne do realizacji naszych usług, a ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Państwem.
  8. Nie przechowujemy danych wbrew Państwa woli. W celu ich całkowitego usunięcia prosimy o kontakt z nami pod adresem: spukiboo@spukiboo.pl, lub drogą pocztową na adres: Klub Spuki Boo, ul. Puławska 326, 02-819  Warszawa